Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych
Data: 08.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Spółki Energa SA informuje, że w dniu 8 maja 2020 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa Obrót SA i jeden z pozwanych przez Energa Obrót SA kontrahentów, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa Obrót SA za definitywnie zakończoną.

Warunki, na jakich zawarto ugodę wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa Obrót SA.

Jest to ósma ugoda zawarta przez Energa Obrót SA z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 59% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem