Informacja o odpisach aktualizujących dokonanych przez spółkę zależną

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o odpisach aktualizujących dokonanych przez spółkę zależną
Data: 08.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 8 maja 2020 roku powziął informację od spółki zależnej Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ("Spółka") o dokonaniu przez Spółkę:

a) odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w wysokości 405 mln zł,

b) odpisu aktualizującego wartość majątku środków trwałych CGU Elbląg w wysokości 78 mln zł,

c) odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. w wysokości 19 mln zł.

Powyższe odpisy są wynikiem przeprowadzonych wycen wartości udziałów i testów na utratę wartości majątku trwałego według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

Szacowany łączny wpływ powyższych odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -451 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2019 rok -274 mln zł w postaci obniżenia wartości udziałów w Spółce. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Grupy Energa i Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA.

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkości odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za 2019 rok.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem