Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A. oraz powstanie stosunku dominacji

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A. oraz powstanie stosunku dominacji
Data: 30.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku otrzymał od spółki PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w okresie od 10 kwietnia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku włącznie w ramach wezwania ogłoszonego przez PKN ORLEN w dniu 5 grudnia 2019 roku do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"), zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 80,01% i 85,20%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji nabycia akcji Spółki udział PKN ORLEN w kapitale zakładowym Spółki wynosił 8,10%, a w ogólnej liczbie głosów w Spółce 6,00%.

Jednocześnie Spółka otrzymała od PKN ORLEN zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji pomiędzy PKN ORLEN a Spółką, który jest wynikiem rozliczenia wszystkich transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania.

Przedmiotowe zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem