Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A.
Data: 29.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku otrzymał od PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu 24 kwietnia 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów (tj. do 9 kwietnia 2020 roku włącznie) w ramach wezwania ogłoszonego przez PKN ORLEN w dniu 5 grudnia 2019 roku do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu ok. 8,1% i ok. 6,0%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji nabycia akcji Spółki PKN ORLEN nie posiadał akcji Spółki.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem