Raporty bieżącewersja do druku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 22 kwietnia 2020 roku

22 kwietnia 2020
18:44
EN
Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 22 kwietnia 2020 roku
Data: 22.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Energa SA ("Spółka") zawiadamia, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") w dniu 22 kwietnia 2020 roku, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów był Skarb Państwa, któremu przysługiwało 358 254 317 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 92,54% w liczbie głosów uczestniczących w NWZ i odpowiadało 64,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.