Raporty bieżącewersja do druku

Odwołanie członka Rady Nadzorczej Energa SA

22 kwietnia 2020
08:08
EN
Tytuł raportu: Odwołanie członka Rady Nadzorczej Energa SA
Data: 22.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że Minister Aktywów Państwowych złożył oświadczenie o odwołaniu na podstawie § 18 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki z dniem 21 kwietnia 2020 roku z Rady Nadzorczej Spółki Pana Trajana Szuladzińskiego.

Pan Trajan Szuladziński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Energa SA.