Raporty bieżącewersja do druku

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

09 kwietnia 2020
20:18
EN
Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Data: 09.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energa SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z 27 lutego br., informuje, że jednostkowy raport roczny za 2019 rok oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok, których termin publikacji wyznaczono na 17 kwietnia 2020 roku, zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia 2020 roku.