Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów w Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energa SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów w Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energa SA
Data: 31.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 31 marca 2020 roku powziął informację o wynikach testów na utratę wartości aktywów w Linii Biznesowej Wytwarzanie, które zostały przeprowadzone za II półrocze 2019 roku ze względu na wystąpienie zmian w otoczeniu rynkowym oraz związaną z tym aktualizacją prognozowanych ścieżek cenowych w Grupie Energa.

W wyniku przeprowadzenia ww. testów stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących na aktywach wytwórczych konwencjonalnych i CHP (łącznie 180 mln zł), które częściowo skompensowane zostały przez odwrócenie odpisów aktualizujących na aktywach OZE (łącznie 18 mln zł). Szacowany łączny wpływ powyższych odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -131 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA.

Jednocześnie, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółach zależnych posiadanych przez Energa SA, zidentyfikowano odpisy aktualizujące w wysokości 178 mln zł, których szacowany łączny wpływ na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2019 rok wynosi -144 mln zł. Zdarzenia te mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA.

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkości odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za 2019 rok.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem