Energa stawia innowacyjne słupy wysokiego napięcia

fot energa invest 2 m

Energa Operator Oddział Płock finalizuje budowę linii napowietrzno – kablowej 110 kV zlokalizowanej w województwie łódzkim, w gminach Łęczyca i Daszyna. Przy realizacji inwestycji wykorzystano autorskie projekty konstrukcji słupowych stworzone przez Energę Invest w ramach projektu Pylon. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają m.in. na zmniejszenie liczby słupów na terenach prywatnych czy cennych obszarach przyrodniczych. 

Energa Invest była odpowiedzialna za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, a Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne za wykonanie robót budowlanych. Zastosowanie konstrukcji wsporczych w oparciu o własną myśl inżynierską, otwiera nowy rozdział w realizacji inwestycji w obszarze sieci dystrybucyjnej. Takie kompleksowe rozwiązanie poza uproszczeniem procesu projektowania i budowy, pozwoli również na skrócenie czasu usuwania ewentualnych przyszłych awarii.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego zastosowano 5 różnych typów słupów dwutorowych, spełniających wymagania najnowszych norm. Wybrane konstrukcje zostały przebadane w skali rzeczywistej w certyfikowanej stacji badawczej.

Grupa Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce z własnym kompleksowym katalogiem konstrukcji wsporczych dla linii 110 kV. Zastosowane innowacyjne rozwiązania umożliwiają redukcję liczby stanowisk słupowych, a tym samym ograniczenie nakładów inwestycyjnych. Dopuszczalna długość stosowanych przęseł wynosi blisko 400 m.

Dłuższe przęsła to większe możliwości uniknięcia konieczności lokalizowania stanowisk słupowych na terenach prywatnych oraz obszarach o cennych walorach przyrodniczych. Redukcja liczby słupów w linii pozwoli również na zmniejszenie ilości wykorzystanych materiałów: stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego. Dodatkowo można stosować kilka typów przewodów fazowych i odgromowych, co daje szeroki wachlarz możliwości w obszarze obciążalności prądowej linii.

Katalog słupów kratowych 110 kV autorstwa Energi Investu uzyskał Puchar Prezesa PTPiREE na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2019.

Projekt Pylon powstał w ścisłej współpracy z ekspertami Energi Operatora.  Rozwiązania wypracowane w jego ramach stanowią ofertę skierowaną do biur projektowych oraz wszystkich grup energetycznych w Polsce, w szczególności do spółek dystrybucyjnych. Dzięki temu możliwa jest unifikacja linii wysokich napięć na bazie jednego rozwiązania, a idea standaryzacji może być przenoszona na innych operatorów sieci dystrybucyjnych.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem