Aktualnościwersja do druku

Więcej mocy w Kaliskiem [ mat. wideo ]

04 lutego 2020

Odbiorcy z gmin Stawiszyn, Blizanów, Żelazków, Mycielin, a także północnej części Kalisza zyskają zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Poprawie ulegną również jej parametry. Wszystko dzięki przeprowadzonej przez Energę Operatora modernizacji kluczowej stacji elektroenergetycznej w tym rejonie. Inwestycja jest warta ponad 11 mln zł.

Stacja w gminie Stawiszyn przeszła gruntowną modernizację. W ramach przebudowy wymieniono transformator WN/SN (wysokiego napięcia/średniego napięcia) na jednostkę o mocy 40 MVA, dobudowano też drugi o takich samych parametrach. Wyprowadzone ze stacji linie średniego napięcia zapewniają prąd dla ponad 7 tys. odbiorców z okolicznych miejscowości.

– W świecie coraz bardziej opartym o nowoczesne technologie, nawet krótka przerwa w dostawach energii może wywoływać znaczne problemy dla odbiorców. Dlatego dążymy do tego, aby kluczowe elementy infrastruktury energetycznej zastępowały się wzajemnie, w jak największym stopniu - mówi Alicja Barbara Klimiuk, prezes Zarządu Energi Operatora. – Wdrażamy również innowacyjne rozwiązania z zakresu nadzoru i sterowania siecią. Wszystko po to, aby ewentualne sytuacje awaryjne były dobrze widoczne dla naszych służb, a jednocześnie były jak najmniej odczuwalne dla odbiorców energii. Przebudowa stacji energetycznej w gminie Stawiszyn wpisuje się w naszą strategię rozwoju sieci WN i SN–dodaje prezes.

Niezbędna inwestycja

W ostatnim czasie zaczęło wzrastać obciążenie stacji oraz zapotrzebowanie na moc wynikające ze składanych wniosków przyłączeniowych. Co więcej, obiekt pełni istotną funkcję w przypadku konieczności awaryjnego zasilania części Kalisza.

 – Inwestycja warta 11 mln zł zapewnia odpowiednią rezerwę dla istniejących podmiotów oraz znacząco zwiększy możliwości przyłączeniowe dla nowych odbiorców. Pozwoli to na rozwój terenów przemysłowych oraz rolnictwa, opartego na nowoczesnych technologiach – mówi Paweł Karczewski, dyrektor generalny Oddziału Energi Operatora w Kaliszu. 

Nowa rozdzielnia WN składa się z dwóch niezależnych sekcji, co oznacza, że w przypadku awarii jednej z nich druga może przejąć jej funkcję i zapewnić zasilanie dla odbiorców. Wyposażona jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i wyłączniki umożliwiające gaszenie łuku w izolacji gazowej. Aparatura łączeniowa wyposażona jest w system blokad elektrycznych i mechanicznych eliminujących możliwość popełnienia błędów przez obsługę.

Nowoczesna aparatura pierwotna, w połączeniu z najnowszymi terminalami zabezpieczeniowymi i stacyjnym system sterowania oraz nadzoru, zapewnia możliwość zdalnego operowania łącznikami zlokalizowanymi na obiekcie, monitorowania stanu urządzeń, parametrów pracy sieci, a także natychmiastowego pozyskiwania informacji o zaistnieniu awarii.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).