Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Data: 14.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku powziął informację o rozpoznaniu przez Polską Grupę Górniczą S.A. ("PGG") odpisu aktualizującego wartość posiadanych aktywów trwałych. W efekcie powyższego PGG w 2019 roku zanotowało stratę.

PGG jest ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa metodą praw własności, w związku z czym udział Grupy w powyższej stracie netto wyniesie -65 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Pogorszy ono wynik netto Grupy Energa za 2019 rok bez wpływu na wynik EBITDA.

Dane finansowe Grupy Energa mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie w ostatecznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem