Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020
Data: 07.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego w dniu 6 lutego 2020 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu VI kadencji Energa SA od dnia 10 lutego 2020 roku.

Pan Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1995), Francusko-Polskich Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów (1995), Podyplomowych Studiów Podatkowych (2001), Podyplomowych Studiów Menedżerskich – Executive MBA (2010) organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Rotterdam School of Management Erasmus University.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. – najpierw w Dziale Finansowym Danone Polska Sp. z o.o., a następnie w Departamencie Analiz Przedsiębiorstw w banku Credit du Nord we Francji.

W 1996 r. rozpoczął pracę w Agencji Rozwoju Pomorza SA (ARP SA) – początkowo jako specjalista ds. inwestycji, później jako dyrektor finansowy – prokurent. W 2007 r. objął tu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych. W ramach pracy w ARP SA zajmował się też restrukturyzacją przedsiębiorstw państwowych, m.in. organizował finansowanie ich działalności, przygotowywał oraz wdrażał programy efektywnościowe i naprawcze, systemy budżetowania i controlingu. W l. 2009-2016 kierował też Funduszem Kapitałowym ARP SA, w ramach którego realizowano inwestycje w innowacyjne projekty (start-upy). Równocześnie, w l. 2000–2007, pracował na stanowisku dyrektora finansowego, wiceprezesa, prezesa zarządu w Grupie Zarządzającej Pomerania SA. Prowadził tu projekty inwestycyjne w obszarze nieruchomości komercyjnych.

Od marca 2016 r. jako wiceprezes Zarządu Energi Operatora SA odpowiadał za Pion Finansów i Regulacji oraz Pion Usług Dystrybucyjnych. W obszarze Pionu Finansów i Regulacji nadzorował budżetowanie i kontroling działalności spółki, jak i całej Linii Biznesowej Dystrybucja Energi SA. Zarządzał także płynnością finansową spółki we współpracy z Energą SA. Nadzorował organizowanie i monitorowanie finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej z instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także politykę regulacyjną, w tym ustalanie wszystkich elementów przychodu regulowanego OSD. W ramach Pionu Usług Dystrybucyjnych nadzorował obszar pomiarów, spraw związanych z obsługą odbiorców oraz obszar rozliczeń z odbiorcami i rynkiem bilansującym.

Był członkiem rad nadzorczych Mikrostyk SA, MODE SA, Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., INVENO Sp. z o.o., i-Find.pl Sp. z o.o., i-Trends Sp. z o.o.

Odbył szkolenia z zakresu MSR, fuzji i przejęć korporacyjnych. Posiada państwowy dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pan Marek Kasicki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem