Szacunkowe wyniki Grupy Energa za IV kwartał 2019 roku i za 2019 rok

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe wyniki Grupy Energa za IV kwartał 2019 roku i za 2019 rok
Data: 04.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Energa za IV kwartał 2019 roku i za 2019 rok.

Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w IV kwartale 2019 roku:

EBITDA Grupy: 300 mln zł (wobec 290 mln zł w IV kwartale 2018 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 341 mln zł (wobec 340 mln zł w IV kwartale 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 41 mln zł (wobec 95 mln zł w IV kwartale 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -76 mln zł (wobec -135 mln zł w IV kwartale 2018 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 597 GWh (wobec 5 615 GWh w IV kwartale 2018 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 802 GWh (wobec 1 045 GWh w IV kwartale 2018 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 5 013 GWh (wobec 5 027 GWh w IV kwartale 2018 roku).

Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w 2019 roku:

EBITDA Grupy: 2 042 mln zł (wobec 1 877 mln zł w 2018 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 644 mln zł (wobec 1 704 mln zł w 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 267 mln zł (wobec 329 mln zł w 2018 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 182 mln zł (wobec -85 mln zł w 2018 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 22 155 GWh (wobec 22 542 GWh w 2018 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 578 GWh (wobec 3 896 GWh w 2018 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 19 681 GWh (wobec 19 777 GWh w 2018 roku).

Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2019 roku EBITDA na poziomie 300 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 341 mln zł. Kluczowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na wynik tej Linii był wzrost kosztów strat sieciowych będący konsekwencją wyższych cen energii. Z drugiej strony pozytywny wynik na EBITDA miało zastosowanie MSSF 16 do kolejnej kategorii umów i w związku z tym spadek kosztów podatków i opłat.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 41 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialne były czynniki takie jak spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych. Oba czynniki dotyczyły głównie Elektrowni w Ostrołęce. Natomiast pozytywny wpływ na EBITDA miały m.in. niższe koszty zakupu uprawnień do emisji zależne od niższej produkcji Elektrowni w Ostrołęce oraz niższe koszty stałe całej Linii.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości -76 mln zł. Na wynik w IV kwartale 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. W IV kwartale 2018 roku utworzono rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z Ustawą o cenach energii w 2019 roku (-136 mln zł) - w IV kwartale 2019 roku wykorzystano część tej rezerwy w kwocie odpowiadającej temu okresowi (+26 mln zł). Ponadto, w IV kwartale 2019 roku utworzono rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla tej grupy klientów na 2020 rok (-125 mln zł).

W całym 2019 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 042 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do 2018 roku. Za poziom EBITDA Grupy odpowiedzialne były głównie:

a) EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja w wysokości 1 644 mln zł. Było to przede wszystkim efektem niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi, m.in. na skutek wysokich cen energii na pokrycie strat sieciowych, późniejszego wejścia w życie taryfy na rok 2019 (od kwietnia) oraz zdarzenia jednorazowego z 2018 roku, tj. zmiany metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej, co spowodowało w okresie porównywalnym wzrost wyceny szacunków niezafakturowanych sprzedaży i spadek szacunku strat sieciowych. Korzystnie zadziałał wzrost przychodów z tytułu przyłączy.

b) EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w wysokości 267 mln zł. Spadek osiągniętych wyników w stosunku do 2018 roku wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów zużycia paliw do produkcji, zakupu uprawnień do emisji oraz kosztów stałych. Powyższe zostało częściowo zrównoważone wyższymi przychodami ze sprzedaży praw majątkowych.

c) EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż w wysokości 182 mln zł. Zwiększenie tego wyniku r/r możliwe było dzięki wzrostowi marży na sprzedaży energii elektrycznej (niska baza roku poprzedniego oraz niższe koszty umorzenia praw majątkowych i akcyzy) oraz zdarzeniu jednorazowemu w postaci rozwiązania rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z Ustawą o cenach energii w 2019 roku w kwocie 136 mln zł. Jednocześnie, w wynikach 2019 roku ujęte zostało utworzenie rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla tej grupy klientów na 2020 rok (-125 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na ewentualne kary związane z umowami CPA (-28 mln zł).

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem