Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Data: 29.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") przekazuje daty publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej ENERGA w 2020 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

 Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 roku.

 Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 5 listopada 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku, zawierający półroczne, skrócone, jednostkowe sprawozdanie finansowe – 10 września 2020 roku.

3. Raporty roczne:

 Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 3 kwietnia 2020 roku.

 Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 3 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ENERGA będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem