Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2019

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2019
Data: 17.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych w dniu 13 grudnia 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu VI kadencji Energa SA od dnia 17 grudnia 2019 roku.

Pan Jacek Goliński – Prezes Zarządu Energa SA

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (studia magisterskie, 2014). W roku 2017 ukończył studia Podyplomowe z zakresu Ekonomiki Rolnictwa i Agroenergetyki, natomiast w 2018 roku ukończył studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, które pomagają w pogłębieniu umiejętności menedżerskich integrując kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich.

Od października 2019 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu ORLEN Paliwa sp. z o.o. kierując, zarządzając i nadzorując działalność spółki w ramach kolegialnego Zarządu. Zapewniał rozwój spółki, w tym poprzez poszukiwanie rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych lub doskonalenia już wykorzystywanych przez spółkę procesów, mechanizmów, technologii i rozwiązań oraz wytwarzanych lub dystrybuowanych przez spółkę produktów lub świadczonych usług.

Od maja 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino" S.A. zarządzając działalnością spółki oraz nadzorując realizację jej kluczowych wskaźników efektywności. Opracował i sprawował nadzór nad wdrożeniem strategii spółki, jak również nadzorował planowanie oraz realizację inwestycji. Doprowadził, m.in. do zawarcia z Ciech S.A. oraz Ciech Soda Polska S.A. porozumienia dotyczącego infrastruktury technicznej umożliwiającego połączenie instalacji przesyłowych solanki Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra z instalacją przesyłową solanki Kopalni Soli Mogilno w jeden układ logistyczny, pod pełną kontrolą IKS "Solino" S.A.

Od maja 2017 roku jako Dyrektor Generalny Oddziału Gdańsk w Energa Operator S.A. realizował procesy biznesowe, w tym operacyjne zarządzanie majątkiem sieciowym, optymalizację procesów inwestycyjnych pod kątem efektywności ponoszonych nakładów oraz optymalizację procesów podnoszących efektywność ekonomiczną Oddziału.

W 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa energetycznego oraz był Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży w PKP Energetyka S.A. W latach 2007-2013 związany z Energa-Obrót S.A., w której pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu i nadzorował realizację planów handlowych, budowanie portfela zakupowego oraz bezpośrednią opiekę nad klientami strategicznymi. W latach 2004-2007 koordynował zadania w obszarze handlowym, m.in. w Carlsberg Polska, Wella Polska i ZT Kruszwica.

Dotychczasowa kariera zawodowa związana jest przede wszystkim z zarządzaniem, nadzorowaniem działalności spółki, a także marketingiem i realizacją wyznaczonych celów sprzedażowych oraz optymalizacją procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w sektorze energetycznym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Goliński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Jacek Goliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Komunikacji

Od 17 grudnia ub. r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Energa SA. Odpowiedzialna za komunikację, społeczną odpowiedzialność biznesu, sponsoring oraz marketing.

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach informacji, analiz i bezpieczeństwa. Dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu budowania strategii komunikacji oraz wiedzą związaną z mechanizmami finansowymi występującymi w podmiotach gospodarczych. Posiada doświadczenie w kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, tj. w komunikacji, bezpieczeństwie, finansach, logistyce i zasobach ludzkich.

W l. 2016-2019 na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w sektorze energii, związana zawodowo z podmiotami Grupy Kapitałowej PKN Orlen. W l. 2013-2016 prowadziła działalność konsultingową w zakresie wykrywania ryzyk, nieprawidłowości w biznesie i ich eliminacji. W l. 2007-2013 ekspert CBA ds. analiz gospodarczych. W l. 1993-2007 na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w Policji.

Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Adrianna Sikorska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Adrianna Sikorska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem