Raporty bieżącewersja do druku

Zmiany w Zarządzie Energa SA

16 stycznia 2020
15:14
EN
Tytuł raportu: Zmiany w Zarządzie Energa SA
Data: 16.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Energa SA Pana Jacka Kościelniaka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.