Aktualnościwersja do druku

Energa konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami

09 października 2017

W poniedziałek 9 października br. Energa SA wypłaci dywidendę za 2016 rok. Akcjonariusze otrzymają 0,19 zł za akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Tradycja wypłaty dywidendy akcjonariuszom jest kontynuowana od debiutu giełdowego spółki.

Uchwała o wypłacie dywidendy została podjęta 26 czerwca na Zwyczajnym Walnym  Zgromadzeniu Energa SA. Energa wypracowała w 2016 roku zysk netto w wysokości 783 542 643,96 zł. Walne Zgromadzenie zaakceptowało rekomendację Zarządu, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć 10 proc. zysku, czyli 78 672 751,66 zł, natomiast pozostałe 90 proc., czyli 704 869 892,30 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.