Aktualnościwersja do druku

Kontynuowanie tradycji wypłaty dywidendy od debiutu giełdowego

26 czerwca 2017

26 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Akcjonariusze otrzymają 0,19 zł za akcję co daje stopę dywidendy wynoszącą 7,3%. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. 
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 25 września 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2017 roku. 

Energa wypracowała w 2016 roku zysk netto w wysokości 783 542 643,96 zł. Walne Zgromadzenie zaakceptowało rekomendację Zarządu, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć 10 proc. zysku, czyli 78 672 751,66 zł, natomiast pozostałe 90 proc., czyli 704 869 892,30 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.