Złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji serii A wyemitowanych przez ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji serii A wyemitowanych przez ENERGA SA
Data: 20.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 roku w Komisji Nadzoru Finansowego został złożony, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, prospekt emisyjny sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A. 100.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł oraz terminie wykupu przypadającym na dzień 18 października 2019 roku, które zostały wyemitowane przez Spółkę ENERGA SA w ramach Programu Emisji Obligacji denominowanych w złotych polskich na kwotę do 4 mld zł.

Obligacje serii A są od dnia 19 listopada 2012 roku przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu w ramach Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A. Intencją Spółki jest wycofanie obligacji serii A z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i przeniesienie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. w możliwie najkrótszym terminie.

Podstawa prawna:

§4 Zał. Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem