Moody’s zmienia perspektywę ratingu Baa1 spółki Energa na stabilną i potwierdza dotychczasowe oceny ratingowe

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Moody’s zmienia perspektywę ratingu Baa1 spółki Energa na stabilną i potwierdza dotychczasowe oceny ratingowe
Data: 16.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym agencja ratingowa Moody’s Investors Service ("Agencja", "Moody’s") potwierdziła przyznane Spółce ratingi: inwestycyjny - na poziomie Baa1, dla niezabezpieczonego długu – Baa1 oraz tymczasowy na poziomie (P)Baa1 udzielony Programowi EMTN spółki zależnej Energa Finance AB (publ) o łącznej wartości 1 miliarda euro, gwarantowanemu przez Spółkę Energa. Perspektywa ocen ratingowych została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Potwierdzenie ratingów Spółki przez Moody’s wynika z wysokiego udziału regulowanej działalności dystrybucyjnej, co leży u podstaw strumieni pieniężnych Grupy ENERGA w warunkach utrzymujących się niskich cen hurtowych energii elektrycznej. Mimo ograniczenia średniego ważonego kosztu kapitału w 2014 roku, Moody’s przewiduje, że wyniki segmentu dystrybucji pozostaną silne w efekcie rosnącej - dzięki realizacji programu inwestycyjnego - bazy aktywów.

Zmiana perspektywy ratingu na stabilną następuje po pierwszej ofercie publicznej Spółki w dniu 11 grudnia 2013 roku, która doprowadziła do obniżenia udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie z 84,2% do powyżej 50%.

Zważywszy na dominującą nadal własność Skarbu Państwa (rating dla Polski na poziomie A2 z perspektywą stabilną), Moody’s bierze pod uwagę umiarkowane prawdopodobieństwo wsparcia ze strony rządu w sytuacji zagrożenia finansowego dla ratingu Spółki. W związku z powyższym, rating Baa1 uwzględnia poprawę o jeden punkt oceny jakości kredytowej Spółki wyrażonej przez Moody’s w podstawowej ocenie kredytowej (BCA) na poziomie baa2. Stabilna perspektywa odzwierciedla również oczekiwanie Agencji, że Spółka będzie zarządzać swoim profilem finansowym w zgodzie z wytycznymi ustalonymi dla bieżących ocen ratingowych.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Agencji.

Podstawa prawna:

§32 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem