Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii AA spółki ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii AA spółki ENERGA SA
Data: 10.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") na podstawie Uchwały nr 1426/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku postanowił wprowadzić z dniem 11 grudnia 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 10,92 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLENERG00022".

Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił notować w/w akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ENERGA" i oznaczeniem "ENG".

Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 10 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna:

§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem