Asymilacja i rejestracja akcji serii AA spółki ENERGA SA w KDPW

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Asymilacja i rejestracja akcji serii AA spółki ENERGA SA w KDPW
Data: 09.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 9 grudnia 2013 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), zgodnie z którym w dniu 9 grudnia 2013 roku nastąpi rejestracja 127.617.047 akcji Spółki oznaczonych kodem PLENERG00022 zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 930/13 z dnia 4 grudnia 2013 roku, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 4/2013.

Spółka informuje również, iż uchwałą nr 948/13 z dnia 9 grudnia 2013 roku, Zarząd KDPW postanowił dokonać, w dniu 10 grudnia 2013 roku, asymilacji 24.369.952 akcji Spółki oznaczonych kodem PLENERG00048 oraz 7.076.103 akcji Spółki oznaczonych kodem PLENERG00030 z 237.693.059 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLENERG00022. Akcje objęte asymilacją otrzymają kod PLENERG00022.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem