Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii AA spółki ENERGA SA oraz ich rejestracja w KDPW

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii AA spółki ENERGA SA oraz ich rejestracja w KDPW
Data: 06.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") na podstawie uchwały nr 1420/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 10,92 zł każda, w tym (i) 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki oraz (ii) 127.617.047 akcji serii AA Spółki, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela tj. dokonania ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW").

Z uwagi na dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW, począwszy od dnia

6 grudnia 2013 roku Spółka podlega obowiązkom przekazywania informacji poufnych, bieżących i okresowych.

Jednocześnie, Spółka informuje, że uchwałą nr 888/13 z dnia 25 listopada 2013 roku zmienioną uchwałą nr 938/13 z dnia 5 grudnia 2013 roku Zarząd KDPW zarejestrował z dniem 27 listopada 2013 roku w depozycie papierów wartościowych: (i) 110.076.012 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki oznaczonych kodem PLENERG00022; (ii) 7.076.103 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki oznaczonych kodem PLENERG00030 oraz (iii) 24.369.952 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki oznaczonych kodem PLENERG00048.

Ponadto, uchwałą nr 930/13 z dnia 4 grudnia 2013 roku Zarząd KDPW postanowił zarejestrować 127.617.047 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki, o wartości nominalnej 10,92 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLENERG00022, z zastrzeżeniem, iż rejestracja nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji objętych uchwałą, jak też wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych pod kodem PLENERG00022. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rejestracji tych akcji w KDPW i spełnieniu warunku ich dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW Spółka przekaże informację w tej sprawie do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem