Skonsolidowane wyniki finansowe za trzeci kwartał 2018 roku

Data publikacji:

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku Informacja do Skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za 9 miesięcy 2018 roku Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA Wybrane skonsolidowane...

Skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku

Data publikacji:

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku Skrócone śródroczne jednostkowe...

Skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku

Data publikacji:

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku Informacja do Skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za I kwartał 2018 roku Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA Wybrane skonsolidowane dane...

Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok

Data publikacji:

List Prezesa Zarządu Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za 2017 rok Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy ENERGA za 2017 rok wraz z Oświadczeniami Zarządu Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA ...

Jednostkowe wyniki finansowe za 2017 rok

Data publikacji:

List Prezesa Zarządu Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ENERGA SA za 2017 rok Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za 2017 rok wraz z Oświadczeniami Zarządu Wybrane jednostkowe dane finansowe Grupy ENERGA ...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem