System zarządzania zgodnością (Compliance)

Grupa Energa działa w strategicznym sektorze gospodarki oraz skomplikowanym otoczeniu prawnym, regulacyjnym i rynkowym. Tym samym narażona jest na wysokie ryzyko braku zgodności z wymogami wynikającymi z regulacji zewnętrznych i wewnętrznych. Możliwymi następstwami nieprawidłowości są poważne konsekwencje dla firmy, w wymiarze prawnym, finansowym i wizerunkowym, a także odpowiedzialność po stronie członków zarządów i pracowników podmiotów Grupy.

Odpowiedzią na to zagrożenie jest m.in. funkcjonujący w Grupie Energa System zarządzania zgodnością (Compliance), czyli zestaw mechanizmów ograniczających ryzyko ponoszenia negatywnych konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących regulacji (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz przyjętych wartości etycznych i zasad postępowania.

System zarządzania zgodnością w Grupie Energa obejmuje w szczególności:

  • identyfikację tych obszarów działalności podmiotów Grupy Energa, w których ryzyko i konsekwencje potencjalnego naruszenia obowiązujących przepisów są szczególnie wysokie,
  • ewidencję przepisów w każdym z obszarów (z uwzględnieniem zmian w przepisach) oraz ocenę i monitorowanie ich realizacji przez organizację,
  • system zgłoszeń incydentów naruszeń przepisów,
  • komunikację i odpowiednie raportowanie stanu zgodności w podmiotach Grupy i całej Grupie Energa,
  • działania podnoszące poziom wiedzy i świadomości pracowników o przyjętych w Spółce standardach etycznych i ryzyku braku zgodności, w tym zasadach postępowania pozwalających na jego ograniczenie i wykrywanie przypadków niezgodności, 
  • doradztwo i wsparcie dla pracowników w kwestiach związanych ze zgodnością.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem