Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

W relacjach ze współpracownikami pracownicy Grupy Energa zobligowani są do postępowania zgodnego z wartościami i zasadami postępowania wynikającymi z Kodeksu Etyki Grupy ORLEN, w szczególności: traktować innych z szacunkiem, komunikować się otwarcie i rozważnie oraz tworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.

Niedopuszczalne są zachowania prowadzące do konfliktów oraz noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji i molestowania.

W Grupie Energa obowiązuje Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, która określa jednolite zasady i standardy postępowania w zakresie przeciwdziałania, identyfikacji i postępowania z sygnałami o negatywnych zjawiskach w tym obszarze.

Pracownicy mają możliwość i obowiązek zgłaszania naruszeń do pracodawców (spółek Grupy Energa w których są zatrudnieni) lub powołanej w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających Komisji Wyjaśniającej (w formie elektronicznej: antymobbing@energa.pl, korespondencyjnie na adres: „Energa SA,  Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Komisja Wyjaśniająca”, z dopiskiem „do rąk własnych”) lub osobiście podczas spotkania z członkami Komisji Wyjaśniającej.

Zgłoszenia mogą być również dokonywane przez osoby z zewnątrz organizacji (w tym partnerów biznesowych, klientów). Każde zgłoszenie stanie się przedmiotem postępowania wyjaśniającego i dalszych kroków zależnych od dokonanych ustaleń. Osobom dokonującym zgłoszenia przysługuje prawo do zachowania poufności danych, a w przypadku pracowników - również do ochrony przed represjami, dyskryminacją i innym niesprawiedliwym traktowaniem. Sprawcy działań odwetowych podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem