Kodeks Etyki Grupy ENERGA

Kodeks Etyki Grupy Energa opisuje istotne dla nas wartości, których chcemy przestrzegać w relacjach z naszymi interesariuszami i otoczeniem oraz w relacjach wewnętrznych pomiędzy spółkami Grupy i między pracownikami każdej ze spółek.

 

Wartości i zasady postępowania

Podstawą strategii działania Grupy ENERGA, w dążeniu do realizacji celów biznesowych, są cztery wartości zapisane w Kodeksie: ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ, WIARYGODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ODWAGA I INNOWACYJNOŚĆ, TRWAŁE RELACJE. Towarzyszą im również zasady postępowania stanowiące o zachowaniach preferowanych w organizacji. Wartości i zasady stanowią o naszej kulturze organizacyjnej, wyróżniają nas i pozytywnie wpływają na wizerunek organizacji, przewagę konkurencyjną i relacje wewnętrzne. Są wpisane w nasze planowanie, myślenie i działanie.

ir2

Zgłaszanie niezgodności i wątpliwości

Każdy pracownik zobligowany jest do postępowania zgodnie z wartościami i zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki oraz unikania zachowań budzących wątpliwości w tym zakresie. Zauważone odstępstwa powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do Zespołu Compliance w Biurze Prawnym Energi SA w formie elektronicznej: compliance@energa.pl lub bezpośrednio swoim przełożonym.

Osobom dokonującym zgłoszenia przysługuje prawo do zachowania poufności danych, a w przypadku pracowników - również do ochrony przed represjami, dyskryminacją i innym niesprawiedliwym traktowaniem. Sprawcy działań odwetowych podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Kodeksu Etyki Grupy Energa