Program emisji obligacji krajowych

 


Numer ISIN


Kwota emisji

Ilość obligacji


Data emisji

Data wykupu

Data dokonanego wykupu

Kupon

PLENERG00014

PLN 1 000 000 000,00

100 000 szt.

19.10.2012

18.10.2019

18.10.2019

WIBOR 3M + marża odsetkowa 1,7%

 

 Program emisji obligacji krajowych

W dniu 21 września 2012 roku ENERGA SA  zawarła umowę z bankami Pekao SA oraz BRE Bank SA umowę ustanawiającą program emisji obligacji krajowych („Program Emisji”) w kwocie 4 mld zł. Pierwsza emisja obligacji w ramach w/w Programu w wysokości 1 mld zł dokonana została w dniu 19 października 2012 roku, z terminem wykupu w dniu 18 października 2019 roku. Jednostkowa wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosi 10 tys. zł lub wielokrotność tej kwoty. Emisja była kierowana do polskich inwestorów instytucjonalnych. W dniu 19 listopada 2012 roku wyemitowane obligacje zostały wprowadzone do obrotu na jednym z rynków Catalyst – platformie Alternatywny System Obrotu (ASO), która jest prowadzona przez BondSpot SA.

W dniu 28 czerwca 2013 roku w Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA.

Agencja Fitch Ratings przyznała Programowi Emisji rating międzynarodowy 'BBB' oraz rating krajowy 'A(pol)', a także przewidywalny rating międzynarodowy 'BBB(EXP)' oraz rating krajowy 'A(pol)(EXP)' dla obligacji, których emisja będzie dokonywana w ramach Programu Emisji.

 

 Rating Agencji Fitch
  Międzynarodowy Krajowy Data przyznania
Program emisji  BBB A (pol) 12.10.2012
Obligacje BBB(EXP) A(pol)(EXP)

12.10.2012

 

 

Zaświadczenia zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej:

za 1 półrocze 2019 roku

za 1 kwartał 2019 roku

za 4 kwartały 2018 roku

za 3 kwartały 2018 roku

za 1 półrocze 2018 roku

za 1 kwartał 2018 roku

za 4 kwartały 2017 roku

za 3 kwartały 2017 roku

za 1 półrocze 2017 roku

za 1 kwartał 2017 roku

za 4 kwartały 2016 roku

za 3 kwartały 2016 roku

za 1 półrocze 2016 roku

za 1 kwartał 2016 roku

za 4 kwartały 2015 roku

za 3 kwartały 2015 roku

za 1 półrocze 2015 roku

za 1 kwartał 2015 roku

za 4 kwartały 2014 roku

za 3 kwartały 2014 roku

za 1 półrocze 2014 roku

za 1 kwartał 2014 roku

za 4 kwartały 2013 roku

za 3 kwartały 2013 roku

za 1 półrocze 2013 roku

za 1 kwartał 2013 roku

za 4 kwartały 2012 roku


Pliki do pobrania:

Protokół ze zgromadzenia obligatariuszy z dnia 30 września 2016 roku

Warunki emisji obligacji serii A ENERGA SA zmienione i ujednolicone w dniu 29 września 2016 roku

Uchwała ws. emisji obligacji

Prospekt emisyjny (zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2014 roku)

Uchwała dot. programu emisji obligacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem