Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 15 grudnia 2014 roku