Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 15 czerwca 2023 r.

Poniżej znajdują się dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Energa SA („ZWZ”) zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które zostały uporządkowane wg daty publikacji.

 

           Publikacja 17 maja 2023 r.:
 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Energa SA w dniu 15 czerwca 2023 r.

 2. Projekty uchwał ZWZ Energa SA w dniu 15 czerwca 2023 r.

 3. Uchwały Zarządu Energa SA

 4. Uchwały Rady Nadzorczej Energa SA

 5. Wniosek Zarządu Energa SA do WZ dotyczący podziału zysku netto za 2022 r.

 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energa SA za rok obrotowy 2022

 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energa SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 

 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

 9. Formularz pełnomocnictwa

 10. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

 11. Wzór anonimizacji dokumentów tożsamości

 12. Informacja o liczbie akcji Energa SA i głosów z tych akcji według rodzajów w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 15 czerwca 2023  r.

 13. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Energa SA
   
  Publikacja 26 maja 2023 r.:
 14. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 15.06.2023

 15. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 15.06.2023 r. - otrzymany 25.05.2022 r.

 16. Projekt uchwały ZWZ ws. przyjęcia porządku obrad ZWZ dnia 15.06.2023

 17. Projekt uchwały ZWZ - zmiana zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

 18. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_po zmianie porządku obrad

  Publikacja 6 czerwca 2023 r.:
 19. Link do transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2023 roku


  Publikacja 7 czerwca 2023 r.:
 20. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 15.06.2023 - otrzymany 7.06.2023 r.

 21. Projekt uchwały ZWZ ws. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji

  Publikacja 14 czerwca 2023 r.:
 22. Pismo Akcjonariusza do Energa SA -  otrzymany 14.06.2023 r. 

  Publikacja 15 czerwca 2023 r.:
 23. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA w dniu 15 czerwca 2023 roku

  Publikacja 20 czerwca 2023 r.:
 24. Zapis transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2023 roku


 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem