Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 20 maja 2022 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Energa SA w dniu 20 maja 2022 r.

 2. Projekty uchwał ZWZ Energa SA w dniu 20 maja 2022 r.

 3. Formularz pełnomocnictwa

 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

 5. Wzór anonimizacji dokumentów tożsamości

 6. Informacja o liczbie akcji Energa SA i głosów z tych akcji według rodzajów w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 20 maja 2022 r.

 7. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Energa SA

 8. Uchwały Zarządu Energa SA

 9. Uchwały Rady Nadzorczej Energa SA

 10. Wniosek Zarządu Energa SA do WZ dotyczący podziału zysku netto za 2021 r.

 11. Wniosek Zarządu Energa do WZ w sprawie zmiany Statutu Spółki Energa SA

 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energa SA za rok obrotowy 2021

 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energa SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 

 14. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

 15. Informacja do WZ ENERGA SA o stosowaniu Dobrych Praktyk

 16. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 20.05.2022

 17. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 28.04.2022 r.

 18. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 29.04.2022 r.

 19. Projekt uchwały ZWZ przyjęcia porządku obrad ZWZ dnia 20.05.2022

 20. Projekt uchwały ZWZ ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN

 21. Projekt uchwały ZWZ ws. odwołania Członka RN

 22. Projekt uchwały ZWZ ws. powołania Członka RN

 23. Projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego spr. finansowego za 2021 r.

 24. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ – po zmianie porządku obrad

 25. Wniosek akcjonariusza - ZWZ ENERGA SA 20.05.2022- otrzymany 16.05.2022 r.

 26. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - zmiana Statutu

 27. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - tekst jednolity Statutu

 28. Projekt uchwały ZWZ ENERGA SA 20.05.2022 - zasady wynagradzania członków RN

 29. Uchwały podjęte przez ZWZ Energa SA w dniu 20.05.2022 r.

 30. Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 20 maja 2022 roku

   Jednostkowe wyniki finansowe Energa SA za 2021 rok

   Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Energa za 2021 rok

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem