Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 29 czerwca 2020 r.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Energa SA w dniu 29 czerwca 2020 roku

 2. Projekty uchwał na ZWZ Energa SA w dniu 29 czerwca 2020 roku

 3. Formularz pełnomocnictwa

 4. Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 5. Informacja o liczbie akcji Energa SA i głosów z tych akcji według rodzajów w dniu ogłoszenia

 6. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ENERGA

 7. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i RN Energa SA_zał. do projektu uchwały ZWZ

 8. Polityka Wynagrodzeń Członkow Zarządu i Rady Nadzorczej_uchwała Zarządu Energa SA

 9. Uchwały Zarządu Energa SA

 10. Uchwały Rady Nadzorczej Energa SA

 11. Wniosek Zarządu Energa do WZ w sprawie  pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energa SA za rok obrotowy 2019

 13. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad ZWZ 29.06.2020

 14. Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał

 15. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, uwzględniający zmianę porządku obrad

 16. Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 29 czerwca 2020 r. 

 17. Skorygowany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

 18. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2020 rok

 19. Załacznik do uchwały - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

   

  Zapis transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 roku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem