Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa na dzień 29 października 2020 roku