Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa na dzień 22 kwietnia 2020 roku