Zwołanie i Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa na dzień 8 kwietnia 2020 roku