Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 3 września 2018 roku