Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 15 lutego 2018r.