Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w dniu 26 czerwca 2017 roku

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

Zapis transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza:

1. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad

3. Uzasadnienie akcjonariusza żądającego umieszczenia punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ENERGA SA w dniu 26 czerwca 2017 roku

2. Projekty uchwał na ZWZ 26.06.2017 po zmienionym porządku obrad

Uchwała Zarządu:

3. Uchwała Zarządu w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2016

Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej (RN):

4. Uchwała RN ws. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

5. Uchwała RN ws. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

6. Uchwała RN ws. oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2016 rok

7. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ENERGA SA w 2016 roku dla Pana Dariusza Kaśków

8. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ENERGA SA w 2016 roku dla Pana Mariusza Rędaszki

9. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju ENERGA SA w 2016 roku dla Pana Przemysława Piesiewicza

10. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA SA w 2016 roku dla Pana Grzegorza Ksepko

11. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji Inwestorskich ENERGA SA w 2016 roku dla Pani Marioli Anny Zmudzińskiej

12.  Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju ENERGA SA w 2016 roku dla Pana Romana Pionkowskiego

13.  Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ENERGA SA w 2016 roku dla Pana Seweryna Kędry

14. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania RN z oceny sprawozdania finansowego,sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

15. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania z działalności RN ENERGA SA w 2016 roku

16. Uchwała RN ws. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2016 roku

17. Uchwała RN ws. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku

18. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdnia z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

19. Uchwała RN ws. przyjęcia oceny sytuacji Spółki ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w 2016 roku

20. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania z nadzoru realizacji przez Zarząd zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami z działalności Zarządu za 2016 rok znajdują się pod linkiem: Raporty okresowe

Pozostałe dokumenty:

21. Formularz pełnomocnictwa

22. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

23.  Informacja i liczbie akcji ENERGA SA i głosów z tych akcji według rodzajów w dniu ogłoszenia

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem