Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 7 stycznia 2016 roku