Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 24 czerwca 2016 roku

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ENERGA SA w dniu 24 czerwca 2016 roku

2. Projekty uchwał na ZWZ ENERGA SA w dniu 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Zarządu:

3. Uchwała Zarządu w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2015

Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej (RN):

4. Uchwała RN ws. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

5. Uchwała RN ws. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

6. Uchwała RN ws. oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2015 rok

7. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ENERGA SA w 2015 roku dla Pana Mirosława Kazimierza Bielińskiego

8. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Finansowych w 2015 roku dla Pana Romana Szyszko

9. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Strategii Rozwoju w 2015 roku dla Pana Wojciecha Topolnickiego

10. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ENERGA SA w 2015 roku dla Pana Andrzeja Mariana Tersy

11. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Korporacyjnych w 2015 roku dla Pani Jolanty Marii Szydłowskiej

12. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania RN z oceny sprawozdania finansowego,sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

13. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania z działalności RN ENERGA SA w 2015 roku

14. Uchwała RN ws. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2015 roku

15. Oceny sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalości Grupy Kapitałowej w 2015 roku

16. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdnia z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

17. Uchwała RN ws. przyjęcia oceny sytuacji Spółki ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w 2015 roku

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami z działalności Zarządu za 2015 rok znajdują się pod linkiem: Raporty okresowe

Pozostałe dokumenty:

18. Formularz pełnomocnictwa

19. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

20. Informacja i liczbie akcji ENERGA SA i głosów z tych akcji według rodzajów w dniu ogłoszenia

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem