Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA na dzień 29 kwietnia 2015 roku

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ENERGA SA w dniu 29 kwietnia 2015 roku

2. Projekty uchwał na ZWZ ENERGA SA w dniu 29 kwietnia 2015 roku

Uchwała Zarządu:

3. Uchwała Zarządu w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy 2014

Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej (RN):

4. Uchwała RN ws. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

5. Uchwała RN ws. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

6. Uchwała RN ws. oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2014 rok

7. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki w 2014 roku

8. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych w 2014 roku

9. Uchwała RN ws. wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu ds. Strategii Rozwoju w 2014

10. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania RN z oceny sprawozdania finansowego,sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wraz ze sprawozdaniem

11. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania z działalności RN ENERGA SA w 2014 roku wraz ze sprawozdaniem

12. Uchwała RN ws. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA w 2014 roku

13. Uchwała RN ws. oceny sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku

14. Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdnia z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

15. Uchwała RN ws. przyjęcia oceny sytuacji Spółki ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w 2014 roku

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami z działalności Zarządu za 2014 rok znajdują się pod linkiem: Raporty okresowe

Pozostałe dokumenty:

16. Formularz pełnomocnictwa

17. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

18. Informacja i liczbie akcji ENERGA SA i głosów z tych akcji według rodzajów w dniu ogłoszenia

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem