Komunikat dla akcjonariuszy ENERGA SA ws. warunków dokonania wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2009

KOMUNIKAT dla akcjonariuszy ENERGA SA

Dywidenda – warunki dokonania wypłaty

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przypomina, iż wypłata dywidendy z zysku za rok obrotowy 2009 dla:

1) akcjonariuszy będących krajowymi osobami prawnymi oraz krajowymi jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi - dokonywana jest za pośrednictwem Spółki,

2) pozostałych akcjonariuszy (z wyłączeniem krajowych osób prawnych oraz krajowych  jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi) – następuje wyłącznie za  pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (CDM Pekao SA) gotówką w  wyznaczonych Punktach Obsługi Klientów bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza.

Warunkiem wypłaty dywidendy jest złożenie dyspozycji w Punktach Obsługi Klientów  CDM Pekao SA (POK) przez akcjonariusza osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie bądź przez pracownika CDM Pekao SA, lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Dyspozycje, które nie zostały złożone w POK w sposób opisany powyżej, nie będą stanowiły podstawy wypłaty dywidendy. Do dokonania wypłaty niezbędne jest złożenie dyspozycji w POK i jej podpisanie w obecności przedstawiciela CDM Pekao SA.

Organizowanie innego sposobu przyjmowania dyspozycji od akcjonariuszy jest działaniem nieuprawnionym, bez wiedzy i uzgodnienia z ENERGA SA. Dlatego też ENERGA SA nie ponosi odpowiedzialności za tego typu postępowanie.

Przypominamy, iż jedynym podmiotem uprawnionym do przyjmowania od akcjonariuszy ENERGA SA (z wyłączeniem krajowych osób prawnych oraz krajowych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi) dyspozycji oraz dokonywania wypłaty dywidendy jest CDM Pekao SA, który odpowiada za obsługę tego procesu.

Wykaz POK jest dostępny na stronach internetowych: www.energa.pl; www.cdmpekao.com.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

1) w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Pekao SA na terenie kraju,
2) pod numerami telefonów CDM Pekao SA:
 -             0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,
 -             +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych,
3) w ENERGA SA – numer telefonu +48 (58) 77 88 459.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem