Czat inwestorski 4 listopada 2016

 

Zapis czatu inwestorskiego.

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą ENERGA, który odbędzie się 4 listopada 2016r. (piątek) o godz. 11:00.
Na pytania inwestorów odpowiedzą: Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu oraz Mariola Anna Zmudzińska, Wiceprezes Zarządu ds. Relacji Inwestorskich. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych: Silne fundamenty, a niska wycena. Grupa Energa na nowej ścieżce rozwoju. Zapraszamy do zadawania pytań.

bde: Panie Prezesie, skoro mowa o fundamentach i wycenie, to chciałbym zapytać o to jaką moc ma mieć nowy blok energetyczny w El. Ostrołęka?

Zarząd Grupy ENERGA: Nowy blok w Ostrołęce ma mieć moc ok. 1.000 MW.

Albert: Jak oceniają Państwo obecną sytuację finansową spółki?

Zarząd Grupy ENERGA: Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Segment Dystrybucji generuje silne przepływy operacyjne. Mamy też dostęp do różnorodnych źródeł finansowania, a zarazem wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,3 (przy kowenantach na x3,5). Słowem – biznes jest zdrowy i ma stabilne fundamenty. Potwierdzają to szacunkowe wyniki po 9 miesiącach, które opublikowaliśmy 18 października. Przekroczyliśmy w tym okresie ponad 1,5 mld zł wyniku EBITDA.

Czytelnik: Kiedy można spodziewać się przetargu na budowę elektrowni Ostrołęka?

Zarząd Grupy ENERGA: Zdolność przetargową na budowę Elektrowni planujemy osiągnąć do końca roku 2016.

mmmaslov: To skoro biznes jest zdrowy, tak jak Państwo powiedzieli przed chwilą, to dlaczego kurs jest poniżej 10 zł? :(

Zarząd Grupy ENERGA: Kurs akcji Energa SA od września ustabilizował się. Nie odzwierciedla on jeszcze fundamentalnej sytuacji w spółce. Pozytywnie odbieramy wyhamowanie spadków. Spółka realizuje działania rozwojowe i proefektywnościowe. Dostosowuje swoją działalność do warunków rynkowych. Fakt ten dostrzegają analitycy, którzy wydali w ostatnim czasie pozytywne rekomendacje dla akcji Energi.

Amator: Jakie były najważniejsze inwestycje Energi w 2016 roku?

Zarząd Grupy ENERGA: W I półroczu 2016 roku Grupa ENERGA zrealizowała inwestycje na poziomie 786 mln zł, czyli o 27% więcej niż rok wcześniej, z czego 581 mln zł w Segmencie Dystrybucji. Inwestycje w Segmencie Dystrybucji obejmowały rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców(236,1 mln zł), a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej (268,5 mln zł). Poniesiono także nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. W Segmencie Wytwarzanie zakończono prace budowlane związane z Farmą wiatrową Parsówek o łącznej mocy 26 MW (18,3 mln zł) oraz otrzymano Pozwolenia na Budowę FW Przykona o mocy 30 MW (trwają prace przygotowawcze do aukcji). Istotny udział w inwestycjach Segmentu stanowią zadania związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych Elektrowni B w Ostrołęce - remont kapitalny (62,2 mln zł), modernizacja elektrofiltrów (21,2 mln zł) oraz budowa instalacji redukującej emisję CO2 (30,1 mln zł).

bboczula: Jakie są wg państwa główne przyczyny aktualnej niskiej wyceny Energi?

Zarząd Grupy ENERGA: Wycena giełdowa jest pochodną wielu czynników, także niezwiązanych ze Spółką. Zarząd przede wszystkim skupia się na działaniach operacyjnych, rozwojowych i optymalizacyjnych. Jednocześnie opracowywana jest nowa strategia Grupy. Dokładamy również wszelkich starań by odpowiednio komunikować się z rynkiem. Wierzymy, że w ten pośredni sposób wpłyniemy na dostosowanie wyceny giełdowej do potencjału i wartości spółki oraz, że w długim terminie kurs akcji będzie odzwierciedlał wartość i potencjał Energi.

mmmaslov: Dzień dobry. Jak Państwo przewidują. Czy również w przypadku Państwa spółki Minister Energii przewiduje podwyższenie wartości nominalnej akcji i przesunięcie kapitału z zapasowego na zakładowy? Jaka jest Państwa wiedza na ten temat?

Zarząd Grupy ENERGA: Taka decyzja pozostaje w gestii akcjonariuszy. Rolą Zarządu jest profesjonalne przygotowanie firmy na wszelkie możliwe scenariusze. Komentowanie pozostawiamy publicystom.

Witold Kukiełka: Jaką politykę dywidendową spółka będzie prowadzić w najbliższych latach?

Zarząd Grupy ENERGA: Dziś możemy odpowiedzialnie zastrzec, że rekomendacja Zarządu w zakresie polityki wypłaty dywidendy będzie uwzględniać kilka czynników kluczowych dla rozwoju spółki. Uzależniona będzie od realizowanych działań inwestycyjnych, warunków rynkowych oraz istniejącej i przewidywanej kondycji finansowej Spółki. Więcej informacji na ten temat przekaże strategia Grupy Energa, która zostanie zakomunikowana w połowie listopada. Ze względu na stan sektora wyższy niż dotychczas priorytet uzyskają inwestycje tworzące wartość Grupy. Warto dodać, że dywidenda z zysku za 2015 rok wyniosła 203 mln zł, czyli 0,49 zł na akcję. Stopa dywidendy ukształtowała się na poziomie 4,8 proc., znacznie wyższym od wielu innych spółek z WIG 20.

mmmaslov: I od razu drugie pytanie, jak to może przełożyć się na przyszłoroczną dywidendę? Generalnie jaką Państwo przewidujecie dywidendę wypłaconą w 2017 r.?

Zarząd Grupy ENERGA: Kontynuując o dywidendzie, tym razem za 2016 - Energa generuje silne, dodatnie przepływy pieniężne. Rekomendacja Zarządu w tym zakresie będzie uzależniona zarówno od realizowanych działań inwestycyjnych, jak i warunków finansowych, w których przyjdzie nam tę decyzję podejmować. Ostateczna decyzja należy jednak do Walnego Zgromadzenia.

mmmaslov: Dziękuję za odpowiedź na pytanie. Podzielę się opinią (nie muszą Państwo odpowiadać, ani komentować). Moim zdaniem gdyby nie to co wyrabia Min. Energii, to kurs byłby dwa razy wyżej niż teraz. Rynek niestety wycenia to i to mocno. Pozdrawiam i życzę sukcesów.

Zarząd Grupy ENERGA: Dziękujemy za post i życzenia sukcesów.

dkarbowniczak@op.pl: Witam. Jestem posiadaczem akcji Energii, gdybym sprzedał akcje teraz straciłbym ok 50%. Jaka jest przyczyna takiej przeceny spółki i ile czasu potrzeba wg oceny Pana Prezesa aby cena wróciła do poziomu 14-15 zł. W oczekiwaniu na słowa otuchy.

Zarząd Grupy ENERGA: Słowami otuchy niech będzie nasza ciężka praca. Wydaje się, że lepszym adresatem tego pytania są sami inwestorzy, których decyzje inwestycyjne bezpośrednio wpływają na wycenę giełdową. Każde działania, które podejmujemy mają na celu budowę długoterminowego wzrostu wartości Grupy. W połowie listopada przedstawiona zostanie strategia Spółki, która wskaże nowe podejście do modelu biznesowego i perspektyw rozwoju Grupy. Mamy nadzieję, że w obecnej wycenie giełdowej uwzględnione zostaną zdrowe fundamenty Spółki.

abc: Kiedy poznamy nową strategię? czy zmieni się w niej polityka dywidendowa spółki?

Zarząd Grupy ENERGA: Nową strategię zaprezentujemy Państwu 16 listopada br. A o dywidendzie jak wyżej.

Weronika Król: Z czego wynika wzrost zysku EBITDA w III kw. 2016 roku w stosunku do ubiegłego kwartału?

Zarząd Grupy ENERGA: Wstępne dane za III kw. opublikowaliśmy w połowie października. Pozytywne, stabilne wyniki odnotował segment Dystrybucji – nasza najsilniejsza „noga”. Tu widzimy efekty niższych strat sieciowych, a także optymalizację kosztową. Nieco niższe były rezultaty w Wytwarzaniu i Sprzedaży. Marże sprzedaży są ciągle pod presją; podobnie wolumeny w Wytwarzaniu oraz ceny zielonych certyfikatów. W sumie szacunkowo osiągnęliśmy teraz 439 mln zł wobec 499 mln zł w III kw. 2015 i 445 mln zł w II kw. bieżącego roku.

mmmaslov: Przy okazji, chciałem docenić Państwa otwartość i chęć komunikowania się z nami. Może nie mam jakoś dużo Państwa akcji, ale coś tam mam. Czy takie czaty będą organizowane regularnie?

Zarząd Grupy ENERGA: Postaramy się :)

mmmaslov: Jeszcze wracając do pytania o publikację szacunkowych wyników, to z czego wynika przełożenie raportu kwartalnego o tydzień później.

Zarząd Grupy ENERGA: Chcemy to połączyć z publikacją strategii. Za to już 18 października br. opublikowaliśmy wstępne wyniki.

PilnyInwestor: Jaki cel ma budowa magazynu energii w okolicach Pucka?

Zarząd Grupy ENERGA: Energa-Operator buduje pierwszy w Polsce Lokalny Obszar Bilansowania w okolicach Pucka w oparciu o system magazynowania energii o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh pojemności. Jest to element zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego. Pozwoli to na zwiększenie zdolności przyłączania do sieci rozproszonej generacji opartej na OZE, poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej oraz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii oraz osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci redukcji krajowej emisji CO2.

Student: Co sądzą Państwo o opinii Fitcha odnośnie negatywnego wpływu potencjalnych inwestycji na ratingi grupy?

Zarząd Grupy ENERGA: Naszym zamiarem jest utrzymanie ratingu inwestycyjnego. Zarazem w nowej strategii na pewno mocniej zaakcentujemy prorozwojowe inwestycje. Ciężko pracujemy, aby nasz największy projekt, czyli nowoczesny blok węglowy Ostrołęka C generował wartość. Listy intencyjne z Eneą i PGG zmniejszą nakłady inwestycyjne Energi i pozwolą na atrakcyjne cenowo, długofalowe dostawy węgla. Jeśli dodamy do tego przepływy z rynku mocy, to agencje ratingowe również będą zadowolone.

ATaszczyn: Jaki będzie udział Energii w zakupie udziałów spółek EDF?

Zarząd Grupy ENERGA: EdF Polska prowadzi działalność w dużej mierze regulowaną. Aktywa EdF w Polsce generują stabilny, przewidywalny wynik finansowy. Z tego punktu widzenia mogą być to aktywa ciekawe dla Energi, zwłaszcza że są wśród nich elektrociepłownie w Trójmieście, które w naturalny sposób pasują do struktury Grupy Energa. Jednak odnośnie do struktury samej potencjalnej transakcji nie ma jeszcze wśród uczestników konsorcjum żadnych ostatecznych rozstrzygnięć.

mmarkowski@poczta.onet.pl: Jaka ma być rola Energi w nowo powoływanej spółce ElectroMobility Poland? Czy grupa jest przygotowana, aby wejść na zupełnie nieznany rynek?

Zarząd Grupy ENERGA: Rynek eMobility nie jest obszarem nowym dla Grupy Energa. W marcu 2016 roku zakończył się etap badawczo-rozwojowy projektu eMobility, w którym m.in. zbudowała w Trójmieście sieć punktów ładowania oraz udostępniła użytkownikom flotę pojazdów elektrycznych. Na podstawie prowadzonych badań firma przeanalizowała kilka modeli biznesowych. Od najbardziej oczywistych, jak sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby aut elektrycznych, po bardziej zaawansowane, jak budowa własnej sieci terminali do ładowania, wypożyczanie aut elektrycznych, magazynowanie energii, czy współpraca z producentami autobusów elektrycznych i samorządami w obszarze transportu miejskiego. Jako Energa chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, które pozyskaliśmy od 2013 prowadząc własne projekty badawcze w zakresie elektromobilności. W samej nowo powołanej spółce będziemy mieć 25% udziału.

Artur Bawialny: Czy sprzedaż energii w nadchodzących kwartałach może ulec poprawie?

Zarząd Grupy ENERGA: Będziemy zachęcać klientów do korzystania nie tylko z prądu, ale i gazu od Energi. Im dłużej trwa czat, tym więcej energii Państwo zużywacie – więc pewnie będzie też więcej czatów:) Pamiętajmy tylko, że na wyniki ma wpływ nie tylko wolumen, ale i marża uzyskiwana na tych produktach.

Analityk: Czy uchwalenie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych miało istotny wpływ na rentowność obszaru energetyki wiatrowej?

Zarząd Grupy ENERGA: Tak ustawa o OZE obniżyła rentowność w linii biznesowej elektrowni wodnych wpływ na obniżenie wyniku w tym obszarze wynika z podwyższenia podatku od nieruchomości oraz spadku cen zielonych certyfikatów.

mmmaslov: Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie mody, która nastała tj. publikowania tzw. \"wstępnych wyników finansowych\". Dlaczego Państwo opublikowaliście te wstępne wyniki? Z czego to wynika. Czy one będą się jakoś znacząco różniły od normalnych publikowanych w terminie wyników kwartalnych? Czy są one zgodne z przewidywaniami analityków?

Zarząd Grupy ENERGA: Publikacja szacunkowych danych jest elementem otwartości spółki. Przed pierwszym udostępnieniem szacunków rynkowi weryfikowaliśmy poziom rozbieżności EBITDA pomiędzy danymi wstępnymi, a liczbami, które potem były raportowane, za osiem ostatnich kwartałów. Odchylenie było na poziomie mniejszym niż 5%. Stąd decyzja o wcześniejszym - 12 dni roboczych po zakończeniu III kwartału br.- udostępnieniu wstępnych  wyników. Obok wyniku EBITDA publikujemy też podstawowe wolumeny dotyczące energii elektrycznej: wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży detalicznej. Tu dogoniliśmy kilka spółek, które już wcześniej rozpoczęły udostępnianie takich danych operacyjnych.

Specjalista: Jakie są najważniejsze czynniki ryzyka grupy?

Zarząd Grupy ENERGA: Zarządzanie ryzykiem w Grupie ENERGA polega na identyfikacji potencjalnych szans i zagrożeń mogących mieć wpływ na organizację, utrzymywaniu ryzyka w ustalonych granicach oraz wsparciu realizacji celów strategicznych i operacyjnych Grupy.

Kluczowe ryzyka Grupy to: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, kredytowe, ryzyko płynności, a także obszary ryzyka: strategiczny, finansowy, prawno-regulacyjny i operacyjny. Do zapoznanie się ze szczegółami zapraszamy do Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ENERGA za I półrocze br. – część dotycząca zarządzania ryzykiem, strony 17 - 22, które jest dostępne na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ir.energa.pl/pr/323728/sprawozdanie-finansowe-grupy-kapitalowej-energa-za-pierwsze-polrocze-2016-roku.

cz: Witam, cena emisyjna Energii w ofercie publicznej wynosiła 17 zł, wiele osób kupiło akcje. Dziś aby odzyskać zainwestowane pieniądze kurs akcji musi wzrosnąć ponad 100%. Co Zarząd planuje zrobić aby kurs wrócił choćby do ceny emisyjnej.

Zarząd Grupy ENERGA: Wycena giełdowa jest składową wielu czynników, także niezwiązanych ze spółką. Obecnie obserwujemy pogorszenie sentymentu do wszystkich spółek sektora energetycznego notowanych na GPW i w Europie. Ma to związek ze zmianą otoczenia regulacyjnego i zmianami jakie zachodzą na rynku. Stąd potrzeba aktualizacji strategii, którą planujemy zaprezentować w połowie listopada br. Strategia będzie uwzględniała obecną sytuację rynkową i regulacyjną, a jej podstawowym założeniem będzie wzrost wartości Spółki, w tym również dla akcjonariuszy.

Dokładamy wszelkich starań by odpowiednio komunikować się z rynkiem. Wierzymy, że w ten pośredni sposób wpłyniemy na dostosowanie wyceny giełdowej do potencjału i wartości spółki. Efekty są już widoczne, przykładem są ostatnie pozytywne rekomendacje analityków giełdowych.

Moderator: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy czat. Dziękujemy Państwu za udział
i zapraszamy na kolejne spotkania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem