Czat inwestorski 16 maja 2018

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Energa. Na pytania inwestorów odpowie Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. Czat odbędzie się 16 maja (środa) o godzinie 11:00.

Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie inwestorskim. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

walterW: Jaki jest szacunkowy termin oddania do użytku Elektrowni Ostrołęka C?

 

Jacek Kościelniak: Zgodnie z przyjętą Strategią Grupy przewidywany termin oddania elektrowni do użytku do 2023 rok.

 

TOMASZM1987@HOTMAIL.COM: co zamierzają Państwo zrobić, żeby wejść na inne rynki czy nie warto było rozejrzeć się za przejęciami w energetyce na Ukrainie przy mniejszych wycenach ze względu na trwający tam konflikt???

 

Jacek Kościelniak: W chwili obecnej nie przewidujemy wchodzenia na rynki zagraniczne.

 

TOMASZM1987@HOTMAIL.COM: kiedy połączenie z Enea albo Tauron...??

 

Jacek Kościelniak: My takich planów nie mamy. I nie słyszeliśmy o żadnych konkretnych planach w tej sprawie ze strony właściciela – Skarbu Państwa.

 

Hak: “Linia Biznesowa Dystrybucja” miała największy udział w wydatkach inwestycyjnych poniesionych w ubiegłym roku przez spółkę. Czego dotyczyły te inwestycje?

 

Jacek Kościelniak: 82 mln zł wydaliśmy na przyłączanie nowych klientów, a 114 mln zł na poprawę jakości dostaw energii. Przyłączyliśmy blisko 12 tys. nowych klientów, zmodernizowaliśmy lub wybudowaliśmy ponad 900 km linii energetycznych i przyłączyliśmy do sieci 9 MW OZE. Zmniejszyliśmy o 1/3 liczbę przerw zasilania na odbiorcę i skróciliśmy czas ich trwania. Wydatki na dystrybucję stanowiły 90 proc. z 256 mln zł, które wydaliśmy na wszystkie inwestycje w Grupie.

 

Lubie: Czy spółka planuje emisję obligacji dla inwestorów indywidualnych?

 

Jacek Kościelniak: Na dzień dzisiejszy ENERGA SA nie planuje emisji obligacji, ale widzimy duże zainteresowanie na rynku tym instrumentem.

 

kris: Dzień dobry, jakie działania zostały podjęte by budować długoterminowy wzrost wartości Spółki? Jak ma się do tego kwestia dywidendy i jej polityki? Kapitalizacja Spółki uległa znacznemu zmniejszeniu. W ciągu 3 lat o ponad 50%. Stopy dywidend również znacząco się obniżyły - w zeszłym roku do 1,44%. Czy przedstawiona zostanie nowa długoterminowa polityka Spółki? Zagraniczne Spółki, jak np. czeski CEZ radzą sobie o wiele lepiej, a profil działalności bardzo podobny. Skąd wynika niechęć inwestorów do branży energetycznej w Polsce, kiedy w Europie Spółki radzą sobie bardzo dobrze?

 

Jacek Kościelniak: Zarząd konsekwentnie wdraża Strategię 2016-2025, która zakłada m.in. zwiększenie potencjału wytwórczego, poprawę jakości dostaw. W Sprzedaży rozwijamy konsekwentnie trzy obszary biznesowe: rynek ubezpieczeń i assistance, nowe technologie związane z mikrogeneracją, magazynowaniem energii i Smart Home oraz przyglądamy się szeroko rozumianym usługom na rynku telekomunikacyjnym. Klamrą spinającą całą strategię są działania zwiększające efektywność wszystkich Linii Biznesowych.

 

bogdan: Czy i kiedy będzie budowana elektrownia wodna w Siarzewie

 

Jacek Kościelniak: Inwestorem w tym działaniu są Wody Polskie. Jesteśmy przygotowani merytorycznie, aby doradzać, szczególnie w zakresie budowy części energetycznej. Mamy doświadczenie w eksploatacji elektrowni wodnych i warunki, aby ubiegać się o status operatora części energetycznej planowanej inwestycji. W naszej strategii mamy zadania związane ze zwiększaniem potencjału wytwarzania energii elektrycznej z OZE dlatego to przedsięwzięcie nie jest nam obojętne. Jednak decyzje odnośnie tej inwestycji podejmować będą Wody Polskie.

 

TOMASZM1987@HOTMAIL.COM: JAK ZWIĘKSZĄ PAŃSTWO CHURN RATE KLIENTÓW POZOSTAJĄCYCH WIERNYCH OFERCIE ENERGI

 

Jacek Kościelniak: Monitorujemy sygnały o tym, ze klient byłby skłonny zmienić sprzedawcę i aktywnie reagujemy nową ofertą, która premiuje wieloletnich klientów. Ponadto, rozwijamy program lojalnościowy i nowy sposób komunikacji z klientem intensyfikując możliwości skorzystania z atrakcyjnych ofert na inne produkty i usługi od naszych partnerów. Jesteśmy też obecni w większej liczbie obszarów życia naszych klientów, m.in. ubezpieczenia, usługi assistance, pompy ciepła. W przypadku biznesu podjęliśmy strategiczną decyzję o rozwoju usługi "Efektywność energetyczna". Dzięki tej usłudze staniemy się partnerem dla naszych klientów w zakresie optymalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

 

Biznesman: Dlaczego do budowy elektrowni Ostrołęka C wybrano konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System? Jakie inne firmy były brane pod uwagę?

 

Jacek Kościelniak: Wybór Generalnego Wykonawcy nastąpił w wyniku przeprowadzenia przetargu. Spółka Elektrownia Ostrołęka, która prowadzi inwestycję, po analizie ofert dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System. Pozostałe firmy, które były brane pod uwagę to China Power Engineering Consulting Group Co., Ltd. oraz konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. i RAFAKO S.A. Na stronie spółki Elektrownia Ostrołęka znajduje się pełna dokumentacja dotycząca wyłonienia Generalnego Wykonawcy: http://elektrowniaostroleka.pl/przetarg/budowa-elektrowni-ostroleka-c-o-mocy-ok-1000-mw/

 

Biurokrata: Czy to prawda, że Ostrołęka C nie będzie miała niedługo ważnego pozwolenia zintegrowanego? Jak ta kwestia wpłynie na realizację inwestycji?

 

Jacek Kościelniak: Spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. dysponuje ostateczną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego o pozwoleniu zintegrowanym na czas nieoznaczony na potrzeby realizacji Projektu Ostrołęka C.

 

TOMASZM1987@HOTMAIL.COM: JAK PAŃSTWO ZACHĘCĄ PERSONEL DO POZOSTANIA W ENERGII??

 

Jacek Kościelniak: Jako jeden z największych pracodawców w Polsce dostrzegamy zjawisko intensywnej fluktuacji kadr, co jest powszechne na rynku. Naszą siłą jest stabilność firmy i tradycja marki. Prowadzimy wielomiliardowe inwestycje w wielu obszarach, w tym z wykorzystaniem najnowszych technologii, co ambitnym specjalistom daje możliwości rozwoju i spełnienia zawodowego. Dla pracowników mamy rozbudowany pakiet świadczeń dostosowany do ich potrzeb.

 

NałogowyInwestor: Dlaczego największe inwestycje są w linii biznesowej dystrybucja (222 mln z 256 w I kwartale)? Czy inne obszary nie wymagają inwestycji?

 

Jacek Kościelniak: Linia Biznesowa Dystrybucja buduje EBITDA Grupy w ponad 80%. Modernizujemy linie dystrybucyjne, które tego wymagają i rozwijamy sieci z uwagi na wyzwania wynikające z dużego zapotrzebowania na nowe przyłącza. Odpowiadamy na wyzwania przed jakimi stoi energetyka - rozwój OZE, rozwój mikrogeneracji i planowany rozwój elektromobilności. Mimo, że inwestycje w pozostałych liniach są na razie niewielkie w porównaniu do dystrybucji, to kluczowe wydatki np. na inwestycje w Wytwarzaniu są przed nami.

 

DywFan: Czy została już podjęta jakakolwiek decyzja w sprawie dywidendy?

 

Jacek Kościelniak: Na chwilę obecną decyzja ws. dywidendy nie została podjęta. Gdy tylko zapadnie niezwłocznie Państwa o niej poinformujemy raportem bieżącym.

 

Analyst from Frankfurt: Hello, I tried to understand the case of Ostroleka C and the integrated permit. Could you please elaborate on it? Would Ostroleka be considered as a new or existing LCP under IPPC regime? Thanks a lot for clarifying this

 

Jacek Kościelniak: The integrated permit is valid for an indefinite period. Ostrołęka C will be new LCP under IPPC regime.

 

Maciej Banaszak: Czy można liczyć na poprawę wyników w kolejnych latach?

 

Jacek Kościelniak: Wszyscy na to liczymy i ciężko pracujemy. W Linii Biznesowej Dystrybucji m.in. minimalizujemy straty poprzez inwestycje w sieć, w Linii Wytwarzania inwestujemy w nowe moce wytwórcze a w Linii Biznesowej Sprzedaż rozwijamy nowe produkty i usługi. Zgodnie ze Strategią Grupy oraz jej biznesplanem krok po kroku poprawiamy i optymalizujemy nasze wyniki utrzymując jednocześnie w sposób zdyscyplinowany kowenanty.

 

JRLE: Czy istnieje ryzyko konieczności dalszego zwiększenia nakładów inwestycyjnych na Ostrołękę C?

 

Jacek Kościelniak: CAPEX na Ostrołękę C jest znany. Jesteśmy w procesie zamówienia. Biznesplan wyraźnie określa poziom przewidywanych nakładów oraz uzasadnia realizację tej inwestycji. Nie przewidujemy zwiększenia nakładów.

 

Analitycznie: Jaki jest plan Zarządu na poprawę wyceny spółki? Jakie działania mają sprawić, żeby kurs powrócił przynajmniej do poziomu z debiutu giełdowego?

 

Jacek Kościelniak: Zarząd spółki bardzo intensywnie realizuje Strategię Grupy. Aktywnie uczestniczymy w spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi. Wyniki spółki prezentujemy do publicznej wiadomości na stronach internetowych oraz przy okazji spotkań na konferencjach wynikowych bądź też biznesowych. Wierzę, że nasza ciężka praca i zaangażowanie w rozwój Grupy znajdą odbicie w wycenie giełdowej.

 

Karol79: Jak Państwo staracie się minimalizować negatywne skutki wzrostu cen węgla?

 

Jacek Kościelniak: Dziękuję za to pytanie. Sytuacja na rynku paliw na chwilę obecną jest dosyć trudna. Notujemy wzrosty cen również na rynku paliw płynnych. Jednakże mamy możliwość prowadzenia dialogu z dostawcami paliwa stałego, jakim jest węgiel, i takie działania prowadzimy. Pragnę wskazać, że nasze węglowe portfolio wytwórcze jest dużo niższe niż w pozostałych grupach, więc skutki wzrostów są mniejszy niż w przypadku pozostałych grup. Ponadto, nasze programy optymalizacji kosztów oraz poprawy efektywności, jak widać po wynikach I kwartału przynoszą spodziewane rezultaty i pozwalają nam jednocześnie minimalizować ryzyka podwyżki cen paliw.

 

Mirek: Wiceprezes spółki powiedział podczas konferencji, że: „utrzymanie się cen na wysokich poziomach może niekorzystnie wpłynąć na wyniki grupy w kolejnych kwartałach, ale pracujemy, by minimalizować tego typu ryzyka”. W jaki konkretnie sposób minimalizowane są takie ryzyka?

 

Jacek Kościelniak: Zdecydowaną większość energii dla naszych klientów mieliśmy zakontraktowaną w zeszłym roku. Ponadto rozwijamy nowe obszary biznesowe, o których już wcześniej wspominałem, w celu minimalizacji ryzyka zmienności cen energii elektrycznej. Chcemy częściowo uniezależnić się od jednego źródła przychodów, jakim jest sprzedaż energii.

 

MS: Czy istnieją plany inwestycji w celu obniżenia strat przesyłowych?

 

Jacek Kościelniak: Tak, pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Naszą ambicją jest aby maksymalnie na tyle, na ile się da jeszcze w tym roku dywersyfikować nakłady inwestycyjne na budowę sieci podziemnych, tzw. sieci kablowych. W 2018 roku nakłady przeznaczone na inwestycje mogą sięgnąć nawet 1,8 mld zł. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy planowane na lata 2016–2025 wynoszą ponad 20 mld złotych. Z tego ponad 60% przeznaczone zostanie na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. W I kwartale br. zmniejszyliśmy liczbę przerw w dostawach energii i skróciliśmy ich czas.

 

Analitycznie: Wskaźnik P/BV Energi to tylko 0,4. Czy w związku z tym nie są potrzebne jakieś odpisy aktualizujące?

 

Jacek Kościelniak: Spółka jest zobowiązana do stosowania MSSF. Zgodnie z tym regularnie kwartał po kwartale analizujemy wartość naszych aktywów wytwórczych i majątku produkcyjnego. Na chwilę obecną nie rozpoznajemy konieczności dokonania odpisu. W I kwartale dokonaliśmy odwrócenia odpisów wartości farm wiatrowych. Nadmieniam jednocześnie, iż zagadnienie to jest szczegółowo analizowane przez audytora badającego sprawozdanie finansowe.

 

TOMASZM1987@HOTMAIL.COM: CO ODRÓŻNIA NAJBARDZIEJ ENERGA OD TAURON, ZEPAK, PGE, ENEA??

 

Jacek Kościelniak: Energa jest zdecydowanie różną grupą od wymienionych przez Pana. Nasze konwencjonalne portfolio wytwórcze (produkcja energii z węgla) jest zdecydowanie niższa niż całej reszty. Oceniamy to jednocześnie jako atut w kontekście presji wypełnienia wskaźnika limitów CO2. Natomiast mamy największy udział produkcji energii z OZE w produkcji własnej. Dodatkowo, większość naszych przychodów generowana jest przez stabilną, bezpieczną i regulowaną Dystrybucję. Ponadto, nasze hydroelektrownie spełniają również bardzo ważną funkcje o charakterze krajoznawczo-turystycznym, ponieważ w okolicach naszych obiektów odbywają się częste sesje fotograficzne, np. po zawarciu związków małżeńskich :)

 

TOMASZM1987@HOTMAIL.COM: JAK ZAMIERZACIE PAŃSTWO OGRANICZAĆ KOSZTY??

 

Jacek Kościelniak: Prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę finansową. Ograniczyliśmy wydatki dotyczące usług zewnętrznych. Prowadzimy restrykcyjne programy optymalizacji przychodów oraz kosztów. Drastycznie zmniejszyliśmy liczbę spółek w Grupie ograniczając jednocześnie koszty o charakterze administracyjnym.

 

Moderator: Szanowni Państwo, czat dobiegł końca. Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział i za zadane pytania. Zapraszamy do bieżącego kontaktu z zespołem relacji inwestorskich oraz na wizytę w jednej z hydroelektrowni:)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem