Czat inwestorski 14 grudnia 2018

 

Moderator: Witam Państwa serdecznie na kolejnym czacie, postaram się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. Jacek Kościelniak

 

Rysiardo: Jak ocenia Pan pierwsze aukcje w ramach Rynku Mocy? Czy mechanizm działa poprawnie?

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy zadowoleni z wyników 2 pierwszych aukcji, które miały miejsce w listopadzie i grudniu, oceniamy je bardzo pozytywnie.

 

Analityk: Czy Zarząd Energi działa w interesie wszystkich akcjonariuszy (mniejszościowych też)?

 

Jacek Kościelniak: Tak, oczywiście Zarząd Energi działa w interesie wszystkich akcjonariuszy, dbamy o to aby z roku na rok poprawiać nasze wyniki finansowe. Na bieżąco informujemy rynek o istotnych wydarzeniach jakie mają miejsce w Grupie, spotykamy się z analitykami. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na najbliższy tydzień. W październiku, w siedzibie Energi, zorganizowany został Dzień Inwestora Indywidualnego, w którym mógł uczestniczyć każdy inwestor.

 

Kuba Gogolewski: W połowie października 2019 ENERGA musi wykupić obligacje krajowe o wartości 1 mld PLN, a niecałe pół roku później wykupić euroobligacje. W jaki sposób ENERGA zamierza zagwarantować środki na spłatę tych zobowiązań?

 

Jacek Kościelniak: Nieustannie Spółka pracuje nad poprawą bezpieczeństwa finansowego, dba o kowenanty i bezpiecznie działa na rynku. Przepływy finansowe planujemy w długim horyzoncie czasowym. Czujemy się bezpiecznie i takie samo bezpieczeństwo zapewniamy naszym interesariuszom.

 

Waldi: Z czego wynika wzrost cen energii o którym teraz tak głośno?

 

Jacek Kościelniak: W 2018 roku rynki energii elektrycznej, nie tylko w Polsce, zanotowały radykalne wzrosty cen. Wśród głównych czynników tej sytuacji były wzrosty cen paliw (w przypadku rynku polskiego chodzi przede wszystkim o ceny węgla, ale w kontekście szerszym rosły też np. ceny gazu), koszt uprawnień do emisji CO2. Nałożyły się też na to ceny praw majątkowych, a także wyraźny wzrost krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Wojtek W: Trwa Szczyt Klimatyczny ONZ (COP Czy wnioski płynące z tego wydarzenia mają wpływ na strategię i kierunek rozwoju polskiego sektora energetycznego, w tym również Energi?

 

Jacek Kościelniak: To bardzo ważne wydarzenie, mieliśmy możliwość wzięcia w nim aktywnego udziału, wpisujemy się w projekt rozwoju elektromobilności. W przyszłym roku mamy zamiar zainstalować około 60-ciu stacji ładowania pojazdów elektrycznych w północnej części Polski. Spodziewamy się, że Komisja Europejska wyasygnuje z bogatego budżetu prorozwojowe, źródła finansowania tych projektów.

 

inwestor: Czy spółka korzystała z usług zewnętrznych doradców przy opracowywaniu strategii partycypacji w rynku mocy? Czy spółka korzysta z usług takiego doradcy/doradców w trakcie procesu biddowania?

 

Jacek Kościelniak: Spółka posiada mocne zasoby wewnętrzne, ograniczyliśmy współpracę z doradcami zewnętrznymi do niezbędnego minimum.

 

Arnie: Czy spółka wycofa swój wniosek do URE o podwyżki cen energii?

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy w procesie administracyjnym, obserwujemy sytuację. Będziemy stosownie reagować w zależności od jej rozwoju, pozostając w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

inwestor: Odnosząc się do pytania o COP - czy tak samo jak elektromobilność rozwijają Państwo dalej plany budowy OZE? PEP2040 nie przewiduje ciekawej roli dla onshoru

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy w Polsce najbardziej „zieloną” grupą energetyczną. Jesteśmy dumni z tego, ze mamy duża flotę elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych. Planujemy oczywiście w tym zakresie rozwój, ale jest zbyt wcześnie, aby podać informacje o konkretnych inwestycjach.

 

Pietras: wydaje się że polska energetyka jest mocno niedoinwestowana a zamiast inwestować spółki drenuje się z pieniędzy. Jakie i z czego sfinansowane maja być inwestycje energi w następnych latach

 

Jacek Kościelniak: Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Działamy w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym. Spółki energetyczne wcale nie są "tłustymi kotami", inwestycje nasze finansujemy z własnych środków, bilansowo przy wykorzystaniu jeszcze środków z EBI i EBOR. Ubolewamy nad tym, iż brakuje wsparcia finansowego ze strony funduszy rozwojowych. W naszej strategii zakładamy zrównoważone podejście do poprawy jakości, rozwoju sieci dystrybucji oraz rozwoju energetyki zielonej, modernizujemy również istniejące hydroelektrownie.

 

Ostry: Czy dzięki rynkowi mocy Elektrownia Ostrołęka C będzie rentowna? Jaki docelowy poziom rentowności może osiągnąć?

 

Jacek Kościelniak: Rynek mocy został stworzony po to, aby wspierać inwestycje w energetyce. Wyniki pierwszej i drugiej aukcji mocy pozwalają patrzeć z optymizmem na kolejną aukcję, choć widzimy, że presja cenowa jest coraz większa.

 

Kamil P: Co było powodem skokowego wzrostu kosztów uprawnień do emisji CO2 w 2018 roku?

 

Jacek Kościelniak: Odpowiadając wprost, myślę, że powodem były spekulacje na rynku uprawnień emisjami. Proszę pamiętać, że handel uprawnieniami do emisji CO2 taktowany jest jak instrument finansowy.

 

Gregory: Jaki jest planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy Ostrołęki C? Czy jest możliwe że inwestycja ta nie zostanie rozpoczęta?

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy cały czas w procesie decyzyjnym, przewidywany jest udział jednostki w rynku mocy 21 grudnia. Będzie to jeden z ostatnich etapów przed wydaniem NTP. Sama aukcja dotyczy dostarczenia mocy w 2023 roku.

 

inwestor: Czy spółka obawia się wycofania współinwestora Enei z projektu Ostrołęka C w związku ze wniesionymi przeciwko niemu dwoma pozwami?

 

Jacek Kościelniak: Pozwy te nie ułatwiają nam pracy, niemniej jednak, razem z Enea współpracujemy w oparciu o umowę inwestycyjną oraz wspólnie, na bieżąco, monitorujemy proces przebiegu inwestycji. Nie widzimy ryzyka wycofania się współinwestora, albowiem obie grupy zgodnie z harmonogramem i przyjętymi umownie założeniami, realizują projekt.

 

eco: Czy spółka zamierza przeprowadzać duże inwestycje w nowe źródła energii pochodzące z OZE?

 

Jacek Kościelniak: Nieustannie zwiększamy swoją aktywność w zakresie odnawialnych źródeł energii. Budujemy farmę wiatrowa Przykona. Postępujemy zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie rozwoju OZE.

 

Ronin: Czy Pana zdaniem inwestycja w elektrownię atomową to dobra decyzja i dobry kierunek dywersyfikacji źródeł energii?

 

Jacek Kościelniak: PEP jest w trakcie konsultacji, na pewno będzie wzrastało zapotrzebowanie na energię elektryczną. W związku z tym spółki energetyczne będą rozbudowywały swoją flotę. Elektrownie atomowe są jedną z ciekawszych alternatyw.

 

mmmaslov: Ale czy czasem Minister Tchórzewski nie powiedział, że wiatraki trzeba będzie zezłomować, a polska energetyka ma być w całości oparta na węglu?

 

Jacek Kościelniak: Nie znam takiej wypowiedzi. Wręcz przeciwnie – minister Tchórzewski jest za rozwojem energetyki wiatrowej, w tym offshore, elektrowni wodnych oraz PV.

 

fundamentalista: Czy w kolejnych kwartałach można oczekiwać dalszego wzrostu cen zielonych certyfikatów?

 

Jacek Kościelniak: Trudno przewidywać ceny zielonych certyfikatów. Obecny poziom cenowy to 150-160 zł. Nie ma przesłanek za dalszymi, silnymi wzrostami cen zielonych certyfikatów. Obecny poziom cen energii i zielonych certyfikatów powoduje że opłacalność produkcji OZE jest bardzo dobra.

 

beny: Czy fuzja (Energa, PGE, Enea, Tauron) w polskiej energetyce jest dalej możliwa? Temat trochę przycichł, ale chyba całkiem nie upadł?

 

Jacek Kościelniak: Ten temat nie istnieje.

 

pstaniszewski@wp.pl: Pan prezes twierdzi, że Zarząd Spółki działa w imieniu wszystkich akcjonariuszy. Trudno w to uwierzyć ("Minister Tchórzewski zorganizował konferencję prasową z szefami największych spółek energetycznych w Polsce. W ich imieniu oznajmił, że znaleźli miliard oszczędności. Oni sami nie powiedzieli ani słowa"). Kto z Waszej strony brał udział w tej konferencji i jak to się ma do przestrzegania zasad corporate governance oraz dbania o akcjonariuszy innych niż SP?

 

Jacek Kościelniak: Zarząd spółki traktuje każdego akcjonariusza w taki sam sposób, działając w oparciu i zakresie obowiązujących przepisów prawa a także dobrych praktyk.

 

Rooney: czy spółka definitywnie może zadeklarować ze nie będzie brała udziału w finansowaniu projektu budowy elektrowni atomowej w Polsce?

 

Jacek Kościelniak: Na chwilę obecną spółka nie uczestniczy w tym projekcie. Jednakże kibicujemy i trzymamy kciuki za jego powodzenie. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w konsultacjach merytorycznych.

 

Gregory: Czy Energa w jakikolwiek sposób jest lub będzie zaangażowana w projekty dotyczące elektrowni atomowych?

 

Jacek Kościelniak: Dotychczas nie byliśmy zaangażowani. Dzisiaj skupiamy się na Ostrołęce C. W planie mamy też dwie instalacje CCGT, instalację wodną oraz inne.

 

akcjonariusz: Czy Energa wypłaci jeszcze kiedyś dywidendę?

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy spółką dywidendową. Każdorazowo jednak analizujemy wyniki spółki oraz potrzeby finansowe i to decyduje, czy w danym roku następuje wypłata dywidendy. Warto jednak mieć na uwadze, ze obecnie spółka ma duże potrzeby finansowe z uwagi na inwestycje.

 

mmmaslov: Tych offshore, to ja się zgadzam, tak faktycznie powiedział. Ale przecież na lądzie stoją setki (a pewnie tysiące) wiatraków. Tu link do tej światłej koncepcji: https://wysokienapiecie.pl/14929-pep2040-energetyka-wiatrowa-w-polsce-plany-rzadu/

 

Jacek Kościelniak: Do 15 stycznia trwają konsultacje z PEP. Po tej dacie poznamy docelowy kształt programu i wtedy będzie można wyciągać wnioski również odnośnie offshore.

 

Adrian: Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych zysk netto Energi po 9 miesiącach roku spadł o 7,7% rdr, do 584 mln zł. Czy jest szansa na osiągnięcie całorocznego zysku zbliżonego do zeszłorocznego? Czy w 2019 roku jest szansa na poprawę wyniku?

 

Jacek Kościelniak: Co do zasady spółka nie publikuje prognoz kwartalnych ani rocznych. Jak wspomniałem wcześniej, pracujemy w trudnym otoczeniu biznesowym, jednakże robimy wszystko aby utrzymać wysoki poziom rozwoju. Optymistycznie patrzymy na końcówkę roku.

 

Sasza: Jak Pana zdaniem mogą kształtować się ceny uprawnień do emisji CO2 w kolejnych miesiącach?

 

Jacek Kościelniak: Trudno jest przewidzieć docelowe ceny. W naszych analizach bierzemy pod uwagę bardzo różne scenariusze, chociażby wpływ Brexitu na rynek CO2.

 

inwestor: W których segmentach biznesowych znajdują się te oszczędności, o których mówił min. Tchórzewski? Czy na pewno akcjonariusze instytucjonalni (nie mówiąc o mniejszościowych) mają takie samo prawo zebrania całej energetycznej czwórki (w tym Państwa) na jedną konferencję prasową?

 

Jacek Kościelniak: Cały czas znajdujemy się w procesie optymalizacji oraz restrukturyzacji. Prowadzi to do poprawy procesów wewnętrznych i oszczędności.

 

inwestor: Czy Energa poprzez PKEE bierze udział w konsultacjach pakietu zimowego i kryterium 550? Jakie ryzyka najbardziej Pana zdaniem wynikają dla spółki ze względu na tę regulacje?

 

Jacek Kościelniak: Tak, oczywiście staramy się aktywnie uczestniczyć w pracach PKEE poprzez swój głos w dyskusji. Zgłaszamy uwagi i komentarze do dokumentów. Wiemy, że nasz głos jest głosem istotnym w zakresie szeroko rozumianej współpracy.

 

inwestor: Jaką cenę CO2 zakładają Państwo w długoterminowych planach finansowych spółki? Czy jest to np. 30 EUR zgodnie z najbardziej aktualną informacją od International Energy Agency?

 

Jacek Kościelniak: Posiadamy analizy wielowariantowe, w których znajdują się różne scenariusze cen CO2. Nie zdradzamy naszej „kuchni” w tym zakresie, jednakże mamy nadzieję, że ceny CO2 w przyszłości nie będą aż tak wysokie a zależności od struktury mixu energetycznego sukcesywnie będzie spadać.

 

Kuba Gogolewski: Na początku września 2018 ENERGA poinformowała o podpisaniu Porozumienia ws. potencjalnego zaangażowania kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Energia w projekt budowy elektrowni Ostrołęka C. Porozumienie było ważne do 30.11.2018. Czy zostało przedłużone? Nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat...

 

Jacek Kościelniak: W raporcie bieżącym poinformowaliśmy o terminie ważności porozumienia. Jeśli w tym zakresie pojawia się nowe okoliczności, poinformujemy o tym komunikatem prasowym lub MAR-owskim (bieżącym).

 

inwestor: Jak odnosi się Pan do wypowiedzi min. Tchórzewskiego nt. roli Ostrołęki C w synchronizacji KSE krajów bałtyckich? O ile mi wiadomo, Energa jako spółka notowana na giełdzie ma przede wszystkim za cel wypracowanie wartości dla akcjonariuszy, a nie (jak np. Gaz-System czy PSE) gwarantowanie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. Czy spółka jest w stanie uzyskać jakiekolwiek wynagrodzenie ze strony Ministerstwa za tę funkcję "solidarności" z krajami bałtyckimi?

Jacek Kościelniak: Potwierdzamy, że PSE odpowiada za wymianę międzysystemową i innymi systemami elektroenergetycznymi, natomiast Ostrołęka C będzie jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną (JWCD) i będzie mogła w związku z tym świadczyć usługi systemowe na rzecz PSE w zakresie zgodnym z katalogiem usług systemowych. Dla uniknięcia wątpliwości w naszym business case nie uwzględniamy przychodów z tego tytułu.

 

Keri: Jak wygląda opcja wybudowania dwóch bloków po 500MWe każdy na gaz zamiast Ostrołęki C pod względem kosztów i oczekiwanego zwrotu z inwestycji w porównaniu z 1000MWe na węglu w obecnie forsowanym wariancie?

Jacek Kościelniak: Nie dysponujemy aktualnymi analizami rentowności takich bloków. Historycznie temat budowy bloków gazowych w Ostrołęce był analizowany, lecz projekty te były porzucane ze względu na brak rentowności. Obecnie realizowany wariant budowy Elektrowni Ostrołęka C (wskazany w pytaniu) nie jest porównywalny z opcją budowy 2 bloków 500 MWe opalanych gazem ziemnym. Uruchomienie takiego projektu wiązałoby się z koniecznością uzyskania nowych pozwoleń/decyzji niezbędnych do uruchomienia oraz oszacowania np. kosztów budowy przyłącza gazu. Dopiero zebranie podstawowych danych nt. ekonomiki takiego projektu pozwoliłoby na ewentualne analizy porównawcze.

 

Moderator: Dziękujemy Państwu za dużą liczbę interesujących pytań. Ze względu na ograniczenia czasowe nie byłem w stanie odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa kwestie. Na pewno będziemy wracać do tej formy komunikacji.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem