Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15. 05. 2019