Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 30. 05. 2019