Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 08. 11. 2017