Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 08.11.2017