Podział zysku za 2013 rok

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 414 067 114 zł, tj. 1 zł na akcję,

2) dzień dywidendy nastąpi 27 maja 2014 roku,

3) rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 

Raport bieżący