Raport bieżący nr 20/2021

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 19/2021

Data publikacji:

Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

Raport bieżący nr 18/2021

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza

Raport bieżący nr 17/2021

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA zwołanego na 14 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 16/2021

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 14 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 15/2021

Data publikacji:

Porozumienie między Energa SA i PKN ORLEN S.A. dotyczące współpracy przy budowie elektrowni CCGT w Ostrołęce

Raport bieżący nr 14/2021

Data publikacji:

Ocena Rady Nadzorczej Energi SA dotycząca wniosku ws. pokrycia straty netto za 2020 rok z kapitału rezerwowego

Raport bieżący nr 13/2021

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 12/2021

Data publikacji:

Wpłacenie przez powodów kaucji na zabezpieczenie roszczeń Energi SA zgodnie z postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Raport bieżący nr 11/2021

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2021 r.

Raport bieżący nr 10/2021

Data publikacji:

Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030

Raport bieżący nr 9/2021

Data publikacji:

Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji

Raport bieżący nr 8/2021

Data publikacji:

Zgoda UOKiK na utworzenie CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. wspólnie z PKN ORLEN S.A. i PGNiG S.A.

Raport bieżący nr 7/2021

Data publikacji:

Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji

Raport bieżący nr 6/2021

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Raport bieżący nr 5/2021

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Raport bieżący nr 4/2021

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2020 r. i za 2020 rok

Raport bieżący nr 3/2021

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport bieżący nr 2/2021

Data publikacji:

Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego ws. udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Energa SA z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 1/2021

Data publikacji:

Informacja o wynikach testów na utratę wartości

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem