Biuletyn informacyjny

Raporty bieżące, raporty okresowe oraz najważniejsze informacje ze Spółki bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa SA ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: investor@energa.pl, adres korespondencyjny Energa SA ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: abi@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu : internetowej sprzedaży produktów na stronie www.sklep.energa.pl, prowadzenie sprzedaży internetowej jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.
 5. Zgodnie z powyższym, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 6. Podanie danych wymaganych do korzystania z zakupów internetowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać :
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  4. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
  5. Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres prenumeraty newslettera. Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez okres 1 roku. Jeżeli zostaną wyrażone odrębne zgody, w celach wskazanych w tych zgodach. Dane zostaną niezwłocznie skasowane po rezygnacji z prenumeraty licząc od dnia rezygnacji z prenumeraty newslettera.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie wyrażonych zgód.
  Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa:
  1. przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgód,
  3. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania.
  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Jeżeli została względem Ciebie podejmowania decyzja w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem profilowania danych masz prawo:
  1. cofnięcia zgód,
  2. przenoszenia danych,
  3. prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika,
  4. do wyrażenia własnego stanowiska,
  5. do zakwestionowania wydanej w ten sposób decyzji,
  6. sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail abi@energa.pl, investor@energa.pl z IOD (pkt 2, 3).
 10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.